Om Torbjörn och Hjärnverket

Torbjörn Tobbe Eriksson, Hjärnverket

Motivation till ökad kreativitet

För ett antal år sedan träffade jag Michael Nilsson, professor i medicinsk vetenskap (HMRI i Newcastle) samt gästprofessor i neurologisk rehabilitering vid Sahlgrenska Akademin. Mötet gjorde starkt intryck på mig. Jag ville veta på vilket sätt våra hjärnor ska stimuleras för att på så sätt skapa raka vägar till motivation och kreativitet.
Vad Michael Nilsson berättade för mig, kan du läsa mer om i en artikel som jag skrev vid det tillfället.

Kreativitet och flow är två viktiga egenskaper för att vi ska känna oss motiverade i arbetet. Att få möjlighet att arbeta med uppgifter som vi både hanterar och utmanas av utvecklar oss.

De tjänster som jag erbjuder är ett resultat av mer än 30 års yrkeserfarenhet av kreativt arbete inom kommunikationsbranschen. Tjänsterna är alla inriktade mot att utveckla det kreativa tänkandet och att hitta flow. Positiva krafter som skapar motivation.

Du kan läsa mer om min bakgrund på LinkedIn

— FÖRELÄSNINGAR OM KREATIVITET OCH FLOW —
Mina föreläsningar riktar sig till alla medarbetare inom alla typer av organisationer.

— COACHING OCH WORKSHOPS —
Workshops och coaching riktar sig i huvudsak till medarbetare inom informations- och marknadsavdelningar, inhouse- och reklambyråer.

Torbjörn Eriksson
Kommunikatör och kreativitetscoach
torbjorn@hjarnverket.se
+46 708 779 852

— REFERENSER —

Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen, Höganäs Energi, If, Ikano Bank, Ideon Innovation, Fagerhults, KTH, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Arboga Kommun, Göteborgs Symfonikerna, Göteborgs Stad med flera.