Föreläsningar

 

Notis ur Svenska Dagbladet (SvD)

Föreläsningar är i huvudsak utformade och anpassade för medarbetare inom offentliga eller privata organisationer inom alla typer av branscher.

Referenser

Att bygga den kreativa organisationen
När nya idéer ska bli till produkter och tjänster

 Att bygga upp en framgångsrik och kreativ organisation handlar i huvudsak om två saker: Förmåga att bygga ett kreativt och inspirerande arbetsklimat. Förmåga att omvandla kreativa idéer till nya innovationer eller uppdatera tidigare.
På denna föreläsning tittar vi närmare på vilka motiv och faktorer som bygger ”den kreativa organisationen”. Ni får även inblick i vad som påverkar individers kreativa tänkande.

Omfattning: 1 tim.

Föreläsare: Torbjörn Eriksson

Målgrupper: Medarbetare inom offentlig eller privat organisation inom alla typer av branscher. Föreläsningen lämpar sig speciellt vid förändringsarbete, kick-off inför ett hälsoarbete, ”svetsa ihop temet” eller dylikt.

Föreläsning för IDEON om Den kreativa organisationen

Ställ de rätta förväntningarna på dig själv
Självkännedom bästa hjälp-till-självhjälpen

Vilka förväntningar ska du ställa på dig själv för att utvecklas i ditt arbete? Att vara medvetna om vad vi klarar av och vad vi inte klarar av, är något som vi alla borde lära oss. Det är lättare sagt än gjort när vår vardag många gånger ser ut som den gör på arbetsplatser med ökade krav på prestation.

På denna föreläsning får ni ta del av erfarenheter om beskriver vilka konsekvenserna kan bli av för högt ställda förväntningar. Ni får även en inblick i begreppet flow för att hitta balans.

Omfattning: 1 tim.

Föreläsare: Torbjörn Eriksson

Målgrupper: Medarbetare inom offentlig eller privat organisation inom alla typer av branscher. Föreläsningen lämpar sig speciellt vid förändringsarbete, kick-off inför ett hälsoarbete, ”svetsa ihop temet” eller dylikt.

Halvdagsaktivitet speciellt för chefer och ledningsgrupper:
Kreativitet och självledarskap med utgångspunkt från din intuition

Den här halvdagen vänder sig speciellt till chefer och ledningsgrupper.
Målet med föreläsningen är följande:

-att ge dig fördjupad insikt i dina egna möjligheter att med utgångspunkt från din intuition putsa av och boosta upp denna egenskap och använda den i chef- och ledarskapsrollen

-att med hjälp av den fördjupade kontakten med din intuition visa dig vägen in i bra flow och kreativitet utanför ramarna

-att visa vägen till ett balanserat ledarskap med utgångspunkt från dina personliga egenskaper – ditt personbästa självledarskap

Halvdagen genomförs i samarbete med Annika Eriksson, hypnoanalytiker och mental coach inom chef- och ledarskap.

Här kan du se innehåll för halvdagen