Torbjörn Eriksson, Hjärnverket anlitas bland annat av:
Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen, Höganäs Energi, If, Ikano Bank, Ideon Innovation, Fagerhults, KTH, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Arboga Kommun, Göteborgs Symfonikerna, Göteborgs Stad med flera.

”Torbjörn har coachat medarbetarna på marknadsavdelningen i kreativt tänkande och kommunikation. Detta för att vi ska bli bättre rustade inför de förändringar som marknadskommunikation och marknadsföring genomgår”
Urban Ward, kommunikationschef Göteborgs Symfoniker AB

”Att varje dag kunna och vilja prestera maximalt på jobbet kräver förståelse för hur vi skall sköta vår kropp och knopp. Detta för att både hålla och långsiktigt känna lust till prestation. Torbjörn är inspirationens mästare i att skapa insikter och vilja till att bättre ta hand om sig själv och varandra på arbetsplatsen. Detta är en självklar del i vårt hälsofrämjande arbete i företaget. Som grädde på moset får vi dessutom ett kreativare företagsklimat och en högre innovationsförmåga.”
Maria Stenström, VD Göteborgs Stads Parkeringsbolag

”IF Inhouse har nyligen genomfört tre utvecklingsträffar med inriktning på kommunikation och kreativitet. Förutom att Torbjörn på Hjärnverket var med och skapade innehållet till träffarna, har han även fungerat som vår kreativitetscoach och handledare. Vi känner oss mycket nöjda med resultatet!” Sari Schmitt Elo,Head of Inhouse If